Palvelut

Palvelemme monipuolisesti kiinteistöjohtamisen eri osa-alueilla. Parhaat tulokset syntyvät tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Kiinteistö­varainhoito - ja johtaminen

Kuuvuori Partners huolehtii asiakkaan kiinteistövarallisuudesta, varmistaen optimaalisen lyhyen ja pitkän aikavälin sijoitustuoton eri riskitekijät huomioiden.

Asiakkaamme

Kuuvuori Partners tarjoaa ammattisijoittajille kiinteistövarainhoidon ja kiinteistöjohtamisen palveluita.

Asiakkaitamme ovat listatut ja listaamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt, kiinteistörahastot, institutionaaliset sijoittajat ja muut ammattimaiset kiinteistösijoittajat. Uuden asiakkaan löytyessä nimeämme asiakasvastuullisen asset managerin tai rekrytoimme uuden huippuosaajan joukkoomme.

Toimintaperiaatteemme

Asset manager vastaa omasta asiakkuudestaan ja kiinteistöportfoliostaan, mutta takanaan hänellä on koko tiimimme asiantuntemus ja tietotaito.

Asset managerilla ei ole koskaan samassa segmentissä kilpailevia yrityksiä asiakkuuksissaan. Näin varmistamme, ettei asiakkuuksien välisiä intressiristiriitoja pääse syntymään. Toimintamme perustuu ehdottomaan luottamukseen ja pitkäjänteisyyteen.

Toimintaperiaatteitamme ovat proaktiivisuus, hienovaraisuus, jatkuva kehittyminen ja vastuunkanto.

Käytännön tekeminen

Vastaamme asiakkaidemme omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden tai suorien kiinteistösijoitusten kaupallisesta johtamisesta.

Johdamme kohteiden vuokrausta, teknistä ylläpitoa (property management) ja olemme omistajan yhteyshenkilö asiakkaidemme vuokralaisille. Vuokralaissuhteiden aktiivinen hoito on tärkeä osa työtämme.

Kiinteistö­kehittäminen

Kuuvuori Partners kehittää etenkin tuotanto- ja toimitilakiinteistöjä ensisijaisesti Turun talousalueella, mutta toimii tarvittaessa kaikissa kiinteistösegmenteissä koko Suomen alueella. Jos yritykselläsi on toimitilatarpeita tai omistatte kehittämättömän maa-alueen tai muun kehitystä vaativan kohteen, ole meihin rohkeasti yhteydessä ja löydetään teille paras ratkaisu.

Yrityksille

Rakennutamme teidän toimintaanne räätälöidyt tilat parhailla mahdollisilla sijainneilla. Saatte kustannustehokkaat, nykyaikaiset ja toimintaanne suunnitellut tilat vauhdittamaan yrityksenne kasvua.

Sijoittajille

Kehitämme muutosjoustavia toimitilahankkeita kasvukeskuksissa hyvillä sijainneilla. Etsimme kohteisiin pitkäaikaiset ja vakavaraiset vuokralaiset. Sijoittajana pääsette nauttimaan vakaasta kassavirrasta avaimet käteen-periaatteella.

Maan- ja kiinteistöjen omistajille

Omistatteko maata tai muutoin kehitystä vaativan kiinteistön kasvukeskuksissa? Ole yhteydessä meihin ja löydetään teidän tilanteeseen paras ratkaisu.

Transaktio­neuvonanto

Kuuvuori Partners toimii kiinteistökaupoissa myyjän tai ostajan neuvonantajana ja varmistaa sujuvan kaupanteon. Etsimme jatkuvasti sopivia myyntikohteita eri kiinteistösektoreilta. Laadimme kohteelle alustavat kannattavuuslaskelmat ja muut tarvittavat selvitykset, jotta kiinteistö löytää uudet omistajat.