Luotettava kiinteistöjohtamisen  kumppani kiinteistösijoitusyhtiöille, rahastoille ja muille ammattimaisille kiinteistösijoittajille.

Kuuvuori
Partners

Monipuoliset kiinteistöjohtamisen palvelut kiinteistösijoitusyhtiöille, rahastoille sekä muille ammattimaisille kiinteistösijoittajille.

Kiinteistö­varainhoidon – ja johtamisen palvelut ammatti­sijoittajille.

Kuuvuori Partners Oy

Kiinteistö­­varainhoito - ja johtaminen

Kuuvuori Partners tarjoaa ammattisijoittajille kiinteistö­varainhoidon ja kiinteistö­johtamisen palveluita (asset management). Kuuvuori Partners huolehtii asiakkaan kiinteistö­varallisuudesta, varmistaen optimaalisen lyhyen ja pitkän aikavälin sijoitustuoton eri riskitekijät huomioiden. Kuuvuori Partnersin nimetty asiakkuus­vastaava vastaa omasta kiinteistö­portfoliostaan ja asiakkuudestaan, mutta takanaan hänellä on koko tiimimme asiantuntemus ja tietotaito.  

Kiinteistö­­kehittäminen

Kuuvuori Partners kehittää toimitilahankkeita Turun talousalueella, mutta toimii tarvittaessa ympäri Suomen kaikissa kiinteistösegmenteissä. Jos yritykselläsi on toimitilatarpeita tai omistatte kehittämättömän maa-alueen, ole meihin yhteydessä ja löydetään teille paras ratkaisu.

Transaktio­­neuvonanto

Kuuvuori Partners toimii kiinteistö­kaupoissa myyjän tai ostajan neuvonantajana ja varmistaa sujuvan kaupanteon. Etsimme jatkuvasti sopivia myynti­kohteita eri kiinteistö­sektoreilta. Laadimme alustavat kannattavuus­laskelmat ja muut tarvittavat selvitykset, jotta transaktio­prosessi on jouheva ja kiinteistöt löytävät uudet tyytyväiset omistajat.

Tutustu palveluihimme

Tietoa toiminnastamme

Hallinnoitavat portfoliot

Kuuvuori Partners tuottaa kiinteistövarainhoidon – ja johtamisen palveluita tällä hetkellä kahteen eri kiinteistöportfolioon. Toinen portfolio muodostuu pääosin ikäihmisten ja erityisryhmien hoivakodeista, ja toinen portfolio taas logistiikka-, tuotanto-, ja toimitiloista.

250 000 m2 jakautuen yli 100 kiinteistöön

Kuuvuori Partnersin hallinnoitavana on tällä hetkellä yli 100 kiinteistöä ympäri Suomea, painottuen merkittäviin kasvukeskuksiin ja niiden ympäryskuntiin. Hallinnoitava kokonaispinta-ala on tällä hetkellä yli 250 000 m2, alkaen muutaman sadan neliön kohteesta aina yli 25 000 m2 tuotantotilaan.

Tutustu palveluihimme
Asiakkaitamme:

Pitkäjänteistä ja proaktiivista tekemistä asiakkaidemme parhaaksi.

Kuuvuori Partners syntyi asiakkaidemme tarpeesta saada heidän kiinteistösijoituksiensa edellyttämää aktiivista kiinteistövarainhoitoa ja segmenttien erikoisosaamista. Missiomme ei ole tarjota kaikille jotain vaan harvoille parasta. Olemme erikoistuneet muutamiin valikoituihin kiinteistösegmentteihin. Asset managerimme ja osakkaamme toimivat kaikissa kiinteistösijoituksen elinkaaren vaiheissa (kiinteistökehitys, rakentaminen, transaktiot ja aktiivinen omistajuus). Tämän avulla tunnemme päivän markkinaolosuhteet ja osaamme ennakoida tulevaa. Markkinatuntemuksen avulla varmistamme asiakkaittemme kiinteistövarallisuuden huolellisen ja aktiivisen hoidon.

Kuuvuori Partnersin päivittäisestä toiminnasta vastaavat asset managerit, joiden vastuulla ovat nimetyt asiakkuudet ja kiinteistöt. Asset managerien lisäksi oman tukensa ja asiantuntemuksensa tuovat pöytään yrityksen muut osakkaat, jotka ovat menestyksekkäästi rakennuttaneet kymmeniä yhteiskuntakiinteistöjä ympäri Suomen.  Jokainen meistä vastaa henkilökohtaisesti omasta tekemisestään, mutta apunamme meillä on aina koko yrityksen asiantuntemus ja osaaminen. Näin pystymme tarjoamaan tilanteessa kuin tilanteessa parasta mahdollista palvelua.

Tutustu tiimiin